DJ Raport blog
Home DJ PROFESJA 4 czerwca 2021 ruszają koncerty. Oto szczegóły rozporządzenia

4 czerwca 2021 ruszają koncerty. Oto szczegóły rozporządzenia

Dzieje się ,dzieje się… jeszcze może nie to czego byśmy chcieli, ale od 4 czerwca 2021 pierwsze ruszają koncerty w plenerze, więc nawet kluby będę miały szansę na działanie. Oto szczegóły nowego rozporządzenia, w skrócie, a na samym dole link do całości.

 

Odetchnie nie tylko nasza branża, ale wiele innych, np. w sporcie. My skupiamy się na naszych aspektach. Na początek od razu informacja n/t zespołów muzycznych (czyli DJ’ów też), bo pisaliśmy ostatnio o niejasnościach co do możliwości pracy.

Od 4 czerwca 2021 r. będzie możliwe wznowienie działalności zespołów muzycznych z udziałem publiczności na otwartym powietrzu. Rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. w  sprawie ustanowienia okres?lonych ograniczen?, nakazo?w i zakazo?w w zwia?zku z wysta?pieniem stanu epidemii wprowadza możliwość prowadzenia działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w całym zakresie ujętym w PKD w dziale 90.0 (dotyczy to również organizacji koncertów w pomieszczeniach zamkniętych i w plenerze). 

Zmiany w obszarze kultury

W obszarze kultury najważniejsza zmiana dotyczy zespołów muzycznych, które mogą wznowić działalność koncertową:

od 26 maja w pomieszczeniach zamkniętych pod następującymi warunkami:

  • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 50%  liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni)
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kwadratowych
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków

od 4 czerwca na otwartym powietrzu pod następującymi warunkami

  • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
  • udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19)
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków

Pełny tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj

 

 

Exit mobile version