DJ Raport blog
Home EXTRA DJ Promotion – polityka ochrony danych osobowych RODO

DJ Promotion – polityka ochrony danych osobowych RODO

RODO – o tym skrócie pewnie już słyszeliście. Dotyczy ochrony danych osobowych już nie na gruncie polskiego prawa, które przestaje obowiązywać, ale w skali Unii Europejskiej. W DJ Promotion zbieramy dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania usługi jaką jest dostarczenie informacji w postaci muzyki i słowa. Byliśmy do tej pory i teraz jesteśmy zobowiązani do ochrony powierzonych danych osobowych. Teraz to będzie wyglądało w nieco inny sposób, znormalizowany w skali Europy. RODO w DJ Promotion już funkcjonuje od daty wprowadzenia w życie tych przepisów.

 

Od 25 maja 2018 r. podstawą przetwarzania danych osobowych będzie RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, które zastępuje dotychczasową ustawę krajową, czyli ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że jest to akt unijny, będzie on również bezpośrednio stosowany w Polsce. Każdy podmiot, który posiada lub przetwarza dane osobowe, będzie musiał go przestrzegać.

Firma DJ Promotion zbiera dane osobowe z  dwóch powodów:

  1. Rejestracji profesjonalnych didżejów, prezenterów, wodzirejów, redaktorów muzycznych w celu korzystania z serwisu muzycznego, w którym można otrzymać w postaci cyfrowej lub na płytach CD legalny i autoryzowany materiał muzyczny gotowy do odtwarzania publicznego,
  2. Rejestracji uczestników kursu szkoleniowego dla didżejów, prezenterów, wodzirejów, redaktorów muzycznych.

W pierwszym przypadku pobierane są dane: imię i nazwisko, adresowe i kontaktowe (e-mail i telefon) oraz nr PESEL. Dane te służą wyłącznie do kontaktu z osobą zarejestrowaną, zaś adresowe i PESEL do wystawienia legitymacji potwierdzającej uprawnienie do publicznego wykorzystywania muzyki i ułatwienia pracy organom kontrolnym jak Policja czy organizacje zbiorowego zarządzania takie jak ZAiKS, ZPAV, SAWP i STOART.

W drugim przypadku zebranie danych osobowych ma na celu wystawienie uczestnikowi takiego kursu zaświadczenia o jego ukończeniu lub po zdanym egzaminie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W przypadku DJ Raport nie są zbierane dane osobowe, a jedynie kontaktowe w postaci adresu e-mail, dzięki któremu osoba zainteresowana może bezpłatnie otrzymać informacje muzyczne zebrane przez redakcję DJ Raport, która działa w ramach firmy DJ Promotion. Takie adresy e-mail są również pod kontrolą Administracji danych osobowych DJ Promotion.

DJ Promotion nie prowadzi działalności detalicznej polegającej na sprzedaży muzyki każdej osobie, która chce skorzystać z serwisu, dlatego też nie prowadzi kampanii reklamowych typowych dla firm działających w sektorze handlowym.

Administratorem danych osobowych zbieranych jest firma sama firma DJ Promotion (NIP 118-000-93-15), a dostęp do danych osobowych w DJ Promotion mają tylko przeszkoleni pracownicy, do tego upoważnieni.

W świetle nowego prawa RODO każda osoba ma nieco inne prawa niż dotychczas i musi być o tym poinformowana.

RODO daje także nowe prawa osobom, których dane dotyczą:

  • prawo do bycia zapomnianym – czyli możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez administratora (przedsiębiorcę) lub żądanie powiadomienia o tym innych administratorów, którym udostępniono te dane (wyjątkiem jest przetwarzanie na podstawie prawa),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy) swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi.

Dotyczy to danych, które przetwarza się elektronicznie i nie obejmuje tradycyjnych, papierowych zbiorów danych.

Dlatego tez jeśli w tej chwili otrzymujesz od nas jakieś informacje drogą elektroniczną, a nie chcesz ich otrzymywać prosimy o poinformowanie nas. Masz do tego pełne prawo.

Obecnie masz “prawo do bycia zapomnianym” czyli na Twoje wyraźne życzenie Twoje dane mogą być całkowicie usunięte z bazy danych DJ Promotion.

Niechciana informacja czy nagabywanie telefoniczne to zmora naszych czasów. Każdy z nas zapewne otrzymuje tzw. spam lub telefony od nieznajomych firm. DJ Promotion od bardzo dawna nie stosuje takich praktyk. Informacje wysyłamy raz w tygodniu lub rzadziej. Poza tym macie prawo i otrzymujecie drogą mailową faktury i paragony, do wystawiania których, firma DJ Promotion jest zobligowana ustawowo.

Przepisy RODO nakładają na DJ Promotion obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych (tzw. incydent bezpieczeństwa). Zgłoszenie powinno być skierowane do UODO w ciągu 72 godzin i powinno obejmować wszystkie zdarzenia, które mogły nastąpić gdy w grę wchodzi nieuprawniony dostęp do danych osobowych.

 

 

Exit mobile version