Kurs

DJ KURSY

INFORMACJA NA TEMAT KURSU DLA DJ-ÓW

 

najbliższy DJ Kurs szkoleniowy LATO 2019 - 36 edycja 

DJ KURS

Termin naszego najbliższego kursu > 24 czerwca 2019 - 30 czerwca 2019

AKTUALNA PROMOCJA

zarejestruj się i wpłać do 20 czerwca 2019. Otrzytmasz wówczas muzyczny pakiet promocyjny o wartości 300 PLN. Jest to ponad 400 legalnych nagrań w specjalnych wersjach. Ułatwiają one naukę miksowania i stają się własnością osoby, która je otrzyma.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI ?

1. Zarejestrować się poprawnie na tej stronie

2. Wpłacić w ogłoszonym terminie kwotę zaliczki w wysokości 500,00 PLN. Decyduje data wpływu płatności oraz rejestracji.

3. Polubić fan page DJ Promotion lub DJ Promotion Disco Dance

Jeśli decyzja podjęta na TAK, zarejestruj się jak najszybciej i postępuj wg powyższych wskazówek!

Data i miejsce

24 - 30.06.2019 , Dom Kultury Stare Babice

Dla kogo jest ten kurs? 

Wariant pełny: Początkujący oraz pracujący już DJ-e, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę. Uczestnicy dj szkolenie będą podzieleni na grupy w zależności od stopnia wiedzy. W pakiecie wariant eventowy.


Liczba miejsc

30 / decyduje kolejność zgłoszeń (przesłanie zgłoszenia + opłaty wstępnej)


tematyka zajęć
Zajęcia podzielone są na:
TEORETYCZNE - Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi aspektami pracy Dj`a oraz z niezbędną wiedzą z historii muzyki. Szkolenie odbywa się w oparciu o materiały dostarczane przez DJ Promotion oraz o materiały multimedialne omawiane przez wykładowców, profesjonalnych Dj-ów, dziennikarzy muzycznych Radia Dla Ciebie. Nową tematyką jest zagadnienie eventowe. O tym niżej. Relację z ostatniej edycji kursu znajdziesz na stronie DJ Promotion, w zakładce DJ Raport.

1.Budowa utworu muzycznego

2. Budowa setów muzycznych

3.Technika miksowania nagrań

4. Podstawy akustyki

5. Wiedza z obsługi profesjonalnego sprzętu dj`skiego

6. Poprawne używanie mikrofonu

7. Prawo autorskie czyli kto komu powinien zapłacić gdy odtwarza publicznie muzykę i zarabia na niej

8. Najlepsze, legalne kanały zaopatrywania w muzykę

9. Podstawowa wiedza o gatunkach muzycznych, runku muzycznym i historii muzyki pop.

10. Jak muzyka grana w klubach, wpływa na nasze zdrowie?

11.Marketing w pracy DJ’a czyli jak się dobrze "sprzedać" za konsoletą.

PRAKTYCZNE - Będą obejmowały naukę na najlepszym obecnie profesjonalnym sprzęcie. Wszystkie zajęcia prowadzić będą najlepsi polscy Dj`e współpracujący z nami od wielu lat. Ich zaletą jest nie tylko profesjonalna znajomość tematu, ale też lekkość i łatwość przekazywania wiedzy w kształceniu. Są wśród nich: Bogdan Fabiański (Radio Dla Ciebie), Dj Sin, DJ Pepe, DJ Philippe, Paweł Bobrowski (Radio Dla Ciebie), Piotr Gryglewicz (szef DJ Promotion)
Tradycyjnie planujemy wizyty innych postaci z branży, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Planowana jest wycieczka do Radia Dla Ciebie, by "od kuchni" zobaczyć pracę profesjonalnego DJ`a radiowego i odwiedzić najstarszą audycję radiową w Polsce o tematyce klubowej, Noc Dj-ów (RDC, piątki, godz, 23.05 - 04.00)

EVENTY to nowe zajęcia na naszym kursie ukierunkowane na poprawienie swojej wiedzy w zakresie prawa autorskiego oraz organizacji eventów czyli: Jak przygotować atrakcyjny event, aby klient był zadowolony? Jak do tego podejść organizacyjnie? Jaką wybrać muzykę? Jak poprowadzić imprezę? Jak zorganizować konkursy? Zakres:

a. Znajomość odpowiedniego dobierania repertuaru muzycznego dla poszczególnych rodzajów imprez.

b. Techniczne różnice w budowaniu programu muzycznego.

c. Techniczna obsługa sprzętu muzycznego oraz jego optymalna konfiguracja w kontekście powyższych rodzajów imprez.

d. Przygotowanie odpowiedniego scenariusza imprezy.

e. Stosowna kreacja wizerunku prowadzącego imprezę.

f. Znajomość zwyczajów, tradycji, konkursów, zachowań integrujących gości.

dodatkowe informacje

Kurs jest przeznaczony dla osób o różnym poziomie , zarówno dla tych , które mają mały kontakt z pracą DJ-a lub w ogóle nie miały styczności z dyskoteką od tzw. kuchni. Sytuacja zawodowa didżeja uległa ostatnio zmianie. Nie jest on tylko "człowiekiem od puszczania muzyki". Jego zadaniem, oprócz zapewnienia właściwej oprawy muzycznej czy po prostu zabawy, jest dopilnowanie kwestii prawnych związanych z publicznym odtwarzaniem muzyki. Dokładniej, brak wiedzy prawnej wiąże się obecnie z przykrymi konsekwencjami prawnymi tj. ograniczeniem wolności oraz grzywną. Warto zdawać sobie z tego sprawę przed podjęciem decyzji o publicznym odtwarzaniu muzyki.

Założeniem kursu nie jest "wbicie" do głowy uczestnika kursu maksymalnej ilości wiedzy , a jedynie właściwe ukierunkowanie do samokształcenia , bowiem tylko dzięki własnej pracy i samozaparciu można zostać Disc Jockey-em . Innym aspektem kursu jest możliwość poznania wielu nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach , a także prezenterów , bowiem przy okazji każdego takiego kursu , spotyka się na nim wielu współpracowników zrzeszonych w DJ Promotion. Na naszym kursie regularnie gościmy znanych DJ'ów (DJ Adamus, C-Bool, Matush,..), którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wskazówkami jak poradzić sobie na rynku muzycznym w obecnych czasach.  

Relacje z kursów można przeczytać na tej stronie, w zakładce DJ RAPORT, także wcześniej, np. w numerach (09) 2016,(02) 2017. A fotki w naszej Galerii na tej stronie. Dodatkowo możesz posłuchac reportażu Polskiego radia o naszym kursie. Znajdziesz go w zakladce DJ Raport.


egzaminy

Tylko dla tych, którzy zdecydują się przystąpić do egzaminu końcowego. Egzamin składa się z części teoretycznej (test pisemny) oraz części praktycznej (15 minutowy set z przygotowanym programem muzycznym) Egzamin potwierdzony będzie certyfikatem profesjonalnego DJ`a wystawionym przez DJ Promotion i Ośrodek Szkoleń Medialnych Radio Dla Ciebie. Uczestnictwo w kursie lub zdany egzamin uprawnia do korzystania z serwisów DJ Promotion bez konieczności dokumentowania miejsca grania!

czas zajęć - wyżywienie - zakwaterowanie

Zajęcia będą odbywać się przez cały dzień tj. w godzinach 10-19 z przerwami na posiłki. Zakwaterowanie i wyżywienie nie jest wliczone w cenę, ale organizowany jest dobry catering - obiad w cenie 16 PLN

cena

1250,00 PLN brutto

regulamin kursu

1.W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat. W przypadku osoby młodszej (16-17) wymagana jest wcześniejsza konsultacja (rozmowa) z opiekunem, a po jej pozytywnym wyniku - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów. Organizatorzy kursu biorą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie w miejscu zajęć i wyłącznie w trakcie ich trwania. W przypadku chęci oddalenia się w godzinach zajęć lub w czasie przerwy obiadowej, niepełnoletni uczestnik kursu powinien powiadomić o tym opiekuna grupy, do której jest przydzielony.

2.Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie karty zgłoszeniowej na stronie internetowej oraz dokonanie przedpłaty w kwocie 500,00 na konto organizatora. Pozostałą kwotę można dopłacić w chwili rozpoczęcia kursu lub przelewem na 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć. W ankiecie rejestracyjnej należy podać dokładne dane kontaktowe i adresowe, które będą wykorzystane tylko dla potrzeb informacyjnych (zgodnie z podaną niżej polityką RODO) związanych z kursem i wysłaniem do uczestnika darmowej subskrypcji tygodnika informacyjnego DJ Promotion "DJ Raport" i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

3.W przypadku niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie na szkolenie, nie zwracamy opłaty za kurs. Możemy zaproponować inny termin szkolenia. W szczególnych przypadkach, takich jak udokumentowana choroba, uniemożliwiająca udział w zajęciach, organizatorzy mogą przenieść osobę zakwalifikowaną na kolejny kurs.

4.Wszyscy uczestnicy kursu sami ponoszą koszt dojazdu, noclegu i wyżywienia.Organizator może wskazać (na życzenie uczestnika kursu) miejsca noclegu np. najtańszych i optymalnie najlepszych dostawców powyższych usług na terenie i w okolicy miejsca szkolenia.

5.Organizator zobowiązany jest do przesłania mailem harmonogramu kursu, przed początkiem zajęć. Uczestnicy są zobowiązani do stawienia się pierwszego dnia kursu, w umówionym wcześniej miejscu i czasie, o którym mowa w harmonogramie.

6.Pełna opłata za kurs wynosi 1250,00 PLN brutto. Dopłaty do zaliczki dokonuje się jej tuż przed kursem przelewem bądź pierwszego dnia zajęć w gotówce.

7.W ramach opłaty uczestnik dostaje pakiet płyt o wartości zależnej od rodzaju promocji związanej z terminem zapisania. Szczegóły publikowane będą na stronie www.djpromotion.com.pl

8.Opłaty powinny być dokonywane na konto organizatorów czyli DJ Promotion > 77 1750 0012 0000 0000 3541 1283 z dopiskiem SZKOLENIE DJ.

9.O zakwalifikowaniu na kurs DJ Promotion powiadamia drogą mailową. W przypadku dokonania wpłaty oraz rejestracji, a braku takiego powiadomienia drogą elektroniczną należy zadzwonić do DJ Promotion w dni powszednie, godzinach 10-16. Telefon kontaktowy to: 22-621-3111. e-mail: office@djpromotion.com.pl

10.W przypadku gdy osoba wpłacająca nie zostanie zakwalifikowana na kurs otrzyma zwrot zaliczki na wskazane konto w terminie maksymalnie czterech dni. W przypadku rezygnacji z kursu po zakwalifikowaniu lub w trakcie zajęć, nie zwracamy zaliczki lub całej opłaty, chyba, że na zwolnione miejsce znajdzie się inna chętna osoba

11.Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną stanowią wykłady o tematyce wcześniej ustalonej i podanej w harmonogramie.

12.DJ Promotion zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, W takim przypadku uczestnik otrzyma 100% zwrot wpłaconej kwoty oraz specjalny bonus płytowy. (do tej pory nie był odwołany żaden kurs przez ponad 20 lat).

13.Opłata egzaminacyjna wliczona jest w cenę kursu.

13.Uczestnik nie ma obowiązku zdawaniu egzaminu na kursie. Wówczas dostaje tylko zaświadczenie o odbytym kursie. Aby zdać egzamin pisemny (test) należy uzyskać minimalny procent poprawnych odpowiedzi. 65 %, który kwalifikuje do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny jest sumą nabytych w czasie kursu umiejętności miksowania nagrań (miks synchroniczny oraz tzw. radiowy czyli przy użyciu mikrofonu), pracy z mikrofonem, doboru repertuaru i ogólnego wrażenia. Czas trwania praktycznego bloku egzaminacyjnego nie może być krótszy niż 10 min i dłuższy niż 15. W każdym programie nie może być mniej niż 4 nagrania. Komisję egzaminacyjną tworzą instruktorzy szkolenia (opiekunowie grup) oraz osoby wskazane przez organizatora (wykładowcy teorii, osoby z branży. Każdy z członków komisji egzaminacyjnej ocenia indywidualny program uczestnika kursu w poszczególnych kategoriach (miks synchro, miks mikrofon, dobór programu, ogólna ocena) w skali (1-5). W razie wątpliwości, komisja zastrzega sobie możliwość dołożenia jednego utworu do prezentowanego programu. Ma także możliwość przerwania egzaminu praktycznego.

15.Uczestnik, który zda egzamin otrzyma certyfikat DJ Promotion i Ośrodka Szkoleń Medialnych Radia dla Ciebie.Certyfikat DJa otrzymują te osoby, które zdobyły od 12 do 20 punktów z egzaminu praktycznego. Są 3 kategorię Certyfikatów: Certyfikat kategorii C : (12-14 pkt.) przyznawany jest na 1 rok; Certyfikat kategorii B (15-17 pkt.) przyznawany jest na 5 lat; Certyfikat kategorii A (18-20 pkt.) przyznawany jest na 10 lat.

16. Po upływie okresu, w którym obowiązują poszczególne kategorie, należ zgłosić swoją gotowość do jej przedłużenia i przystąpić do egzaminu praktycznego, którego zawartość przygotowana jest wcześniej przez zdającego. Koszt egzaminu przedłużającego kategorię wynosi 200 zł brutto do zapłaty.

17.Po ukończeniu kursu, niezależnie od wyniku egzaminu, uczestnik nabywa prawo do skorzystania w serwisów DJ Promotion bez spełnienia kryterium zawodowego jakim jest regularne granie jak DJ lub prezenter.

18.Uczestnik otrzyma w trakcie zajęć darmowe materiały szkoleniowe.

19.Program kursu uczestnik dostaje na adres maila przed samym kursem lub pierwszego dnia.

20.Wypełnienie ankiety rejestracyjnej stanowi akceptacje niniejszego regulaminu.

21.Organizator zapewnia sprzęt do nauki miksowania (odtwarzacze płyt CD/mp3, Odtwarzacze płyt vinyl, kontrolery, miksery, mikrofony, okablowanie). Uczestnicy mogą korzystać ze swojego sprzętu dj-skiego podczas nauki, ale organizator nie ponosi za ten sprzęt odpowiedzialności. Wszyscy, którzy dokonają celowej dewastacji sprzętu organizatora w miejscu odbywającego się szkolenia (np. wyleją płyn na sprzęt, itp), ponoszą odpowiedzialność finansową, pokrywając poniesione koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

*** dj szkolenie, djkurs, dj kurs, szkolenia dj - zapraszamy!


kontakt
  • Organizatorzy i kontakty w razie potrzeby : DJ Promotion / Ośrodek Szkoleń Medialnych Radio Dla Ciebie
  • telefon : (22) 621-3111 lub 601 216 627 w godzinach 10-16  od poniedziałku do piątku  
  • e-mail ; office@djpromotion.com.pl .

Zapoznaj się z polityką prywatności RODO w DJ Promotion

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Nasi partnerzy

Zobacz naszą lokalizację
Szanowni Państwo,
w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.