Regulamin

SUBSKRYPCJA SERWISU CD POOL
Do korzystania z serwisu upoważnieni są wyłącznie czynnie pracujący DJ-e, w tym radiowi lub kluby i stacje radiowe, jako osoby prawne. Honorowane są także certyfikaty wybranych instytucji szkoleniowych.
Zakres Subskrypcji obejmuje klubowe pakiety płyt CD o nazwie CD POOL.
Można korzystać z jednego z trzech w/w serwisów CD Pool. Wybór dowolny. Koszt nie jest stały i zależy od liczby nośników w danym pakiecie miesięcznym. Orientacyjne to od  130 PLN do 60 PLN w zależności od opcji A1, A2 lub A3.
Szczegółowe zasady współpracy reguluje Ankieta Rejestracyjna, którą otrzyma osoba rejestrująca się na tej stronie, po zaznaczeniu wybranego serwisu (można wybrać dwa) i potwierdzeniu przez DJ Promotion spełnienia kryteriów przynależności.
Po wypełnieniu, podpisaniu i nadesłaniu do DJ Promotion Ankiety Rejestracyjnej oraz dokonaniu opłaty za legitymację następuje uruchomienie wybranego serwisu. DJ Promotion zobowiązuje się do zachowania poufności podanych danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

SUBSKRYPCJA SERWISU DIGITAL DJ

dla odnowień transferu i płatności realizowanych poprzez swoje konto w serwisie:

- D3 – transfer mały – do 500 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 75.00 PLN

- D2 – transfer średni – do 1000 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 110.00 PLN

- D1 – transfer max – do 1500 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 150.00 PLN

- D3P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 400.00 PLN (wliczony rabat)

- D2P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 600.00 PLN (wliczony rabat)

- D1P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 810.00 PLN (wliczony rabat)

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

dla odnowień transferu i płatności realizowanych drogą tradycyjnego przelewu:

- D3 – transfer mały – do 500 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 80.00 PLN

- D2 – transfer średni – do 1000 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 115.00 PLN

- D1 – transfer max – do 1500 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 155.00 PLN

- D3P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 410.00 PLN (wliczony rabat)

- D2P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 610.00 PLN (wliczony rabat)

- D1P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 820.00 PLN (wliczony rabat)

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.


Koszt legitymacji dla serwisu digital to 50,00 PLN - przy rejestracji i w przypadku odnowienia bezpośrednio w serwisie. Natomiast 55,00 PLN w przypadku odnowienia przelewem tradycyjnym. 


Użytkownik ma możliwość otrzymania za darmo dodatkowego pakietu transferu w przypadku sporządzania regularnych raportów online do Polish Dance Chart. Szczegóły podajemy po zarejestrowaniu. 

REGULAMIN SERWISU Digitaldj.pl

1. Użytkownik serwisu zwany dalej Użytkownikiem nabiera prawo do ściągnięcia pliku cyfrowego audio, który można zapisać jednorazowo na płycie CD-R lub innym urządzeniu (np. dysku) magazynującym pliki audio, który posłuży do publicznego odtworzenia pliku. Użytkownik jest tzw.  end-userem czyli użytkownikiem końcowym – bez prawa odstępowania materiału innym osobom. Pliki umieszczone na serwerze są własnością podanych w serwisie przy nich wydawców lub producentów; udostępnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa autorskiego i pokrewnych. Użytkownik może skopiować utwór w celu wykorzystania go do odtworzenia publicznego tylko personalnie przez niego samego. Można zrobić dodatkową kopię pliku cyfrowego audio - zapasową - na dowolnym nośniku, którą należy przechowywać poza miejscem odtwarzania publicznego, na przykład w domu.

2. Okres ważności legitymacji członkowskiej wynosi 6 miesięcy. Oznacza to, że Użytkownik korzystający z miesięcznego abonamentu (D1, D2 lub D3) zobowiązany jest do doładowywania konta według w/w wybranego rodzaju limitu. Po upływie 30 dni Użytkownik ma 20 dni na ponowne doładowanie konta na okres kolejnych 30 dni o czym zostanie poinformowany droga mailową. Po upływie okresu 20 dni  Użytkownik traci prawo do doładowywania w trybie miesięcznym na rzecz trybu abonamentu półrocznego. Po jego upłynięciu Użytkownik ponownie nabiera prawo do jednorazowego odnawiania subskrypcji w trybie miesięcznym. O końcu okresu ważności legitymacji Użytkownik powiadamiany jest przypomnieniem mailowym.

3. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie legalności ściągniętych z serwisu utworów na podstawie otrzymanego w pliku PDF „Certyfikatu pochodzenia utworu muzycznego audio”. Taki plik stanowi załącznik do ściągniętych w danej serii plików. Taki plik PDF należy zapisać lub wydrukować i przechowywać w tym samym folderze co pliki mp3, by przedstawiać w razie potrzeby na życzenie organów kontrolujących. W przypadku ściągania nagrań w kilku seriach danego dnia, w ostatniej serii przyjdzie plik PDF, w którym będą wyszczególnione wszystkie utwory ściągnięte danego dnia. W profilu Użytkownika można sobie wygenerować certyfikat za dowolny okres.

4. Podstawowym formatem pliku jest mp3 320 kbps; na życzenie Użytkownika DJ Promotion sprawdzi dostępność danego pliku w wave i jeśli będzie to możliwe doda do serwisu. Zamówienie na dodanie pliku w formacie wave przeprowadza się za pomocą bardzo prostego i szybkiego formularza kontaktowego, gdzie należy wybrać z zakładki opcję „Zamawiam plik wave”; po wybraniu tej opcji należy wpisać wykonawcę, tytuł i nazwę miksu, a na koniec kliknąć wyślij. 

5. Użytkownik otrzymuje spersonalizowaną legitymację członkowską ważną 6 miesięcy. Legitymacja jest personalizowana w okresie około 14 dni. Może być wysłana do Użytkownika listem poleconym lub odebrana osobiście. W okresie oczekiwania na legitymację Użytkownik, w razie konieczności, może poprosić DJ Promotion o pisemne potwierdzenie rejestracji, które zostanie wysłane drogą mailową. Opłata członkowska z tytułu wystawienia legitymacji wynosi 50.00 PLN brutto, w tym koszt jej wysyłki poleconej do usera wraz z materiałami reklamowymi. Legitymacje są wystawiane w półrocznych okresach liczonych od daty rejestracji Użytkownika. Po upływie tego terminu należy zgłosić w terminie 30 dni wcześniej prośbę o wystawienie nowej legitymacji – na kolejne półrocze. Do legitymacji dodawane jest specjalne etui do przywieszania legitymacji na smyczy, która dodawana jest przy pierwszej rejestracji. W przypadku STATUSU ADEPTA legitymację otrzymuje się na okres trzech miesięcy. Opłata członkowska (w tym legitymacja) statusu Adepta wynosi 30,00 PLN.

6. Po wybraniu opcji transferu i uregulowaniu zapłaty Użytkownik nabiera praw do korzystania z serwisu w minimalnym okresie 30 dni w zakresie wybranej opcji czyli limitowaną wielkością transferu; jeśli użytkownik wykorzysta transfer przed upływem 30 dni, może wykupić kolejny pakiet transferu według swojego wyboru (można go zmienić na inny bez dodatkowych opłat); wystarczy dokonać wpłaty na konto DJ Promotion; pod pojęciem transferu rozumie się sumę wartości w megabajtach MB ściągniętych plików. 

ANEKS DO REGULAMINÓW DOTYCZĄCY STATUSU ADEPT
  1. Dostęp do serwisu CD Pool i DigitalDJ można otrzymać  warunkowo na okres 6 miesięcy. Przed końcem tego okresu należy przedstawić informację na temat aktywności zawodowej lub przystąpić do kursu szkoleniowego DJ Promotion lub zdać egzamin, który DJ Promotion  przeprowadza okresowo w Warszawie.
  2. Adept otrzymuje legitymację adepta (zielona) ważną na pół roku.
  3. W przypadku serwisu digital ADEPT otrzymuje z góry pakiet transferu 6 miesięcy.
  4. Opłaty w serwisie DigitalDJ dokonuje się z góry za całe pół roku, z legitymacją włącznie, w kwocie 500,00 PLN
  5. Opłaty w serwisie CD Pool dokonuje się z góry na trzy miesiące, z legitymacją adepta włącznie, w kwocie 380,00 PLN (pakiet A1), 300,00 PLN (pakiet A2), 300,00 PLN (pakiet A3). Oznacza to, że Adept otrzyma w sumie sześć pakietów oraz jeden dodatkowy w prezencie. Za pierwsze trzy dokonuje opłaty na bieżąco (za pobraniem pocztowym), a za trzy ostatnie nic nie płaci. Pakiet dodatkowy  (gratis) Adept otrzyma w ostatniej, szóstej przesyłce. 
  6. Warunkiem otrzymania statusu ADEPTa jest przedstawienie dokładnego opisu swojej działalności i doświadczeń związanych z zawodem DJ’a, posiadanego sprzętu i ewentualnego uczestnictwa w kursach szkoleniowych
  7. Osoby grające regularnie w obiektach publicznych nie mogą ubiegać się o status Adepta. W takich przypadkach przysługuje zwykła (niebieska) legitymacja. 

uwaga! Powyższe informacje stanowią wyciąg regulaminu. Pełen jego tekst do akceptacji i wydruku rejestrujący otrzymuje drogą mailową na dalszym etapie rejestracji.

nowy nr konta DJ Promotion
77 1750 0012 0000 0000 3541 1283

Nasi partnerzy

Zobacz naszą lokalizację
Szanowni Państwo,
w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.