opinie dla rosji

Jak możecie pomóc walczącej Ukrainie, gdziekolwiek jesteście na świecie ? Można, dzięki wykorzystaniu opcji wystawiania opinii na Google maps i Yandex. Poniżej instrukcja działania.

 

Można siedzieć i gapić się godzinami w TV, a można też coś zrobić ważnego dla świata. Można postarać się dotrzeć do obywateli Rosji i uświadomić im z jak wielką tragedią mamy do czynienia. Ogromna większość Rosjan po prostu nie wie o co chodzi, bo karmiona jest propagandą. Wczoraj zamknięto w Moskwie, chyba ostatnie niezależne media, m.in. Radio Echo Moskwy. Wystawiajcie więc opinie dla Rosji.

Oto instrukcja którą trochę obrobiliśmy, przedstawiona przez Rafał Szymański

Opinie dla Rosji

Lepiej pisać opinie na Yandex a nie Google Maps, więcej osób z nich korzysta ale poradnik jest uniwersalny.
 1. wchodzimy na https://yandex.eu/maps/ lub lepiej przez VPN na https://yandex.ru/maps/213/moscow/
 2. Logujemy się aby móc dodać opinię. W przypadku Yandex na grafice pokazałem kroki. Zakładając konto sugeruje, aby używać VPN lub przeglądarki TOR co odrobinę utrudni wykrywanie takich kont i szybsze ich usunięcie. Po prostu gdybym był adminem to bym odciął wszystkie opinie i konta z polskim IP bo to najłatwiejszy sposób.
 3. Jak macie kłopot z zabezpieczeniem Captcha i przepisaniem tekstu to świetnie rozwiązuje to klawiatura Google Translator.
 4. Ocena: Zawsze dawajcie 5* z dwóch powodów. Po pierwsze w przypadku niższej oceny możliwy jest spór i zgłoszenie oceny do usunięcia a tego nie chcemy. Po drugie miejsca z dużą ilością gwiazdek są chętniej oglądane a o to nam chodzi. Dodatkowo nie chcemy wkurzać właścicieli knajp tylko dotrzeć z komunikatem, oni generalnie nie są niczemu winni.
 5. Treść: Sugeruję na podstawie rad kolegi, że warto często zmieniać treść aby nie wpaść na radary systemów antyspamowych. Sugeruję też aby nie pisać wulgaryzmów lub zwrotów oczywistych do wychwycenia. Czyli hasła ?***** *** i Putina? są dobre na transparenty, ale nie tutaj.
 6. Jak zrobić dobrą treść: Weź ostatni tweet CNN, BBC lub kogo lubisz i kto pisze krótko o Ukrainie.
 7. Przetłumacz go na rosyjski! Bo widziałem leniwców piszących po angielsku lub po polsku. Poza Google Translator dobry jest też https://www.deepl.com/translator Przygotuj sobie 2-3 zdania od siebie. Mieszaj te teksty aby w ten sposób powstawały unikalne opinie.
 8. Dodawaj różne zdjęcia ilustrujące.
 9. Gdzie najlepiej oceniać? Najlepiej sprawdzają się tzn najwolniej są usuwane, opinie o średnio popularnych knajpach, niekoniecznie w centrum Moskwy. Rosja to duży kraj.
Opinie z bardzo popularnych miejsc lub sieciówek są szybko usuwane.
Czyli: nie piszemy opinii o Kremlu lub McDonald?s bo pewnie zrzut ekranu zrobimy dla szpanu ale opinia zostanie szybko usunięta.
Jest też wersja dla leniwych: Można ściągnąć na swój telefon aplikację Yandex i dodawać bezpośrednio z niej.
Omijamy w ten sposób proces zakładanie i weryfikacji konta. Nie rekomenduje jednak tej opcji bo w dzisiejszych czasach bym nie instalował raczej rosyjskich aplikacji na swoim telefonie.
Ważne podstawy: nie róbcie tego z firmowych laptopów. Nie róbcie opinii dla Rosji z kont Google z których korzystacie na co dzień bo w przypadku blokady będzie kłopot.

In english

The world is crying in Ukraine. Do what you can in your countries, but if you can, appeal to everyone in our industry to protest.
What can be done effectively?
You can add opinions on Google Maps or Yandex, because ordinary Russians think that it is just some anti-terrorist action.
From my friends – producers in Russia – I know that they are crying too, because they don’t accept it. They are a minority in their country. It’s just that more people in Russia need to wake up!
What can you do? just add these opinions:

 1. we go out on https://yandex.eu/maps/ or better via VPN on https://yandex.ru/maps/213/moscow/
 2. We log in to be able to add an opinion. In the case of Yandex, I showed the steps in the graphic. When creating an account, he suggests using a VPN or TOR browser, which will make it a bit difficult to detect such accounts and remove them faster. https://www.torproject.org/thank-you/
  If you have trouble securing Captcha and rewriting the text, the Google Translator keyboard solves it perfectly.
 3. Assessment: Always give 5 * for two reasons. First of all, in the case of a lower rating, a dispute is possible and the rating should be removed, and we do not want it. Secondly, places with a lot of stars are more eagerly watched and that’s what we mean. In addition, we do not want to piss off the pub owners, but to get through with a message, they are generally not to blame for anything.
 4. Content: change frequently so as not to run into anti-spam radars. I also suggest that you do not write profanity or expressions that are obvious to be spotted. So the slogans “***** *** and Putin” are good for banners, but not here.
  How to make good content: Take a recent CNN, BBC tweet or who you like and who writes briefly about Ukraine.
  Translate it into Russian! Because I have seen sloths writing in English.
  Besides Google Translator, it’s also good.
  https://www.deepl.com/translator
  Prepare 2-3 sentences from yourself. Mix these texts to create unique opinions this way.
  Add different illustrative photos.
 5. Where is the best place to rate? Reviews about moderately popular pubs, not necessarily in the center of Moscow, are the ones that work best, i.e. the slowest to remove. Russia is a big country.
 6. Opinions from very popular places or chain stores are quickly removed.
  Attention! We are not writing an opinion about the Kremlin or Putin because it will be removed quickly.
 7. Important Basics: Don’t do this with corporate laptops. Don’t do this with the Google Accounts you use every day.