Koronawirus tarcza antykryzysowa

Właśnie pojawiła się nowelizacja ustawy o tarczy antykryzysowej nazwana umownie Tarcza antykryzysowa 2.0 lub 1.1. Wśród różnych zmian zauważyliśmy ważną rzecz  dotyczącą osób pracujących w naszej branży. Czy zatem jest faktycznie wreszcie jakaś dobra informacja dla nas?

 

 

 

 

 

Właśnie Premier ogłosił, że imprezy masowe dalej są zawieszone do odwołania. Branża dj’ska to przede wszystkim osoby samozatrudnione lub pracujące na umowy cywilno-prawne. Tak pracuje większość. Informowaliśmy już wcześniej, że rząd właściwie zostawił na przysłowiowym lodzie osoby prowadzące firmy jednoosobowe lub pracujące na umowy śmieciowe. Zaproponował właściwie tylko jednorazowe postojowe wynikające z minimalnego wynagrodzenia.  Wysokość tego świadczenia to 2080 zł, czyli równowartość 80 proc. wynagrodzenia minimalnego w Polsce.

zawód
świadczenia

Kwota postojowego to już finalna wysokość, wypłacana na rękę. Tyle, że była to jednorazowa wypłata. Teraz, po różnych apelach wielu środowisk zawodowych, zostało to nieco skorygowane. Taka kwota nie będzie jednorazowa, ale miesięczna. Przy czym na razie jest to okres, jak przy pozostałych opcjach działalności gospodarczej, trzech miesięcy.

Wypłaty postojowego w ramach tarczy antykryzysowej realizuje ZUS. Tu należy poczytać szczegóły na stronie ZUS – tutaj. Dla łatwiejszego zrozumienia rozdzielamy te dwa różne przypadki, bo są jednak pewne istotne szczegóły , ale nie zniechęcajcie się. Warto poświęcić trochę czasu, aby zabezpieczyć sobie przynajmniej minimum finansowe w czasie, kiedy nie macie roboty.  Odradzamy jednak kombinowanie, np. wpisywanie złych danych. Państwo daje i być może ZUS będzie chciał sprawdzić realizację umowy czyli skontrolować Was. Dlatego osoby, które zrobią to uczciwie, nie powinny się obawiać

 

Tarcza antykryzysowa 2.0- postojowe dla umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) mogą otrzymać 2080 zł na rękę przez 3 miesiące, jeśli umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z pandemią koronawirusa.

Oto warunki jakie trzeba spełnić:

  • umowa cywilnoprawna zawartą przed 1 lutego 2020 r.;
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekroczył kwoty 15 tys. 681 zł (z czego wynika pisaliśmy wcześniej)
  • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych; nie jesteś np. zatrudniony (-a) gdzie indziej
  • brak możliwości wykonania umowy w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności. Tu konieczna będzie taka umowa, z której wynika co i kiedy miało być wykonane. Najlepiej jeszcze wydrukować sobie maila od zleceniodawcy, że rezygnuje z usługi , albo potwierdzenie zwrotu zleceniodawcy zaliczki.

Jest jeszcze warunek: jeśli suma przychodów ze wszystkich umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekracza 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

 

Tarcza antykryzysowa 2.0 – postojowe dla samozatrudnionych (firma jednoosobowa)

Rekompensaty w ramach wypłat świadczenia postojowego obejmują również samozatrudnionych. W zależności od spełnianych warunków można liczyć na 2080 lub 1300 zł na rękę przez 3 miesiące. Warunkiem podstawowym jest wykazanie, że utrata przychodów jest następstwem przestoju wywołanego pandemią koronawirusa. Z tym nie powinno być kłopotu, wszak wszystkie imprezy zostały odwołane. Tu jednak doradzamy posiadanie jakichś umów, nawet dokonywanych drogą e-mailową, bo takie też są dopuszczalne w naszej branży. Oto więc konkrety:

Dla kogo 3 x 2080 zł ? Dla tej osoby, która:

1.Rozpoczęła działalność przed 1 lutego 2020 r., nie zawiesiła jej, zaś przychód uzyskany w miesiącu przed złożeniem wniosku o postojowe:

  • był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu w poprzednim miesiącu;
  • nie przekroczył kwoty 15 tys. 681 zł. Dlaczego akurat taka – o tym pisaliśmy poprzednio.

2.Rozpoczęła działalność przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiła ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskała w miesiącu przed złożeniem wniosku, nie przekroczył kwoty 15 tys. 681 zł

3.I uwaga , jeszcze jeden kruczek, bo już pytaliście nas o to. Nie można mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (wynikających np. z innej umowy gdy np. ktoś pracuje normalnie).

Dla kogo 3 x 1300 zł ? Dla tej osoby, która:

  • rozlicza się na podstawie tzw. karty podatkowej oraz jest zwolniona z opłacania podatku VAT
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych; czyli nie pracuje np. na umowę o pracę

 

 

Koronawirus tarcza antykryzysowaReasumując, na razie jest pomoc na trzy miesiące, ale póki co nikt nie wie kiedy biznes ruszy, w tym branża eventowa. Ale lepsze to niż nic. Można przetrwać.  Kłopot mają osoby więcej zarabiające, bo wygląda na to, że na razie nic nie skorzystają. Być może jednak i to zostanie skorygowane, bo jak widzicie na powyższych przykładach – jest to możliwe. Już się mówi o Tarczy 3.0 i kolejnych korektach dla pominiętych wcześniej segmentów rynku.

Przypominamy też, że PIT można rozliczyć nie do końca kwietnia, ale do końca maja 2020. To samo dotyczy różnych podatków, które można odroczyć, ale nie automatycznie.

Doradzamy więc składanie wniosków, przy czym na razie tych najnowszych rozwiązań nie znajdziecie jeszcze na stronie ZUS, bo ta informacja jest zupełnie świeża, a przepisy te wejdą w życie za tydzień-dwa. ZUS otrzymał już ponad 300 tys. wniosków, rozpatrzył około 60 tys. , więc od ręki to nie działa, ale – jeszcze raz apelujemy – nie odpuszczajcie żadnej złotówki w dobie kryzysu, bo nie wiemy ile on potrwa.