DJ na weselu czy nie

Od wielu DJ’ów dostajemy informacje z pytaniem: czy DJ na weselu może już grać? Pojawiają się bowiem sprzeczne informacje. Spokojnie, bez paniki. Mamy rozwiązanie.

 

Kolejny raz widać niedopracowanie, albo niezrozumienie specyfiki naszej (i nie tylko naszej) branży. Wydaje się, jednak, że samo rozporządzenie jest jasne, a media po prostu „nakręcają” zainteresowanie tematem. DJ na weselu czy nie – trzymajmy się konkretów, a nie rozważań medialnych. Ale po kolei.

Od 15 maja, dopuszczalne są większe imprezy tylko 25 osób, a od 29 maja, będzie można to robić w gronie 50 osób, bez wliczania osób zaszczepionych w pełni czyli dwoma dawkami szczepionki lub jedną w przypadku Johnson & Johnson.

Być może przy luzowaniu obostrzeń rządzący zapomnieli o zespołach muzycznych i DJ-ach, którzy uświetniają większość tego typu imprez. –  czytamy w „Kurierze Porannym” -gazecie i portalu o regionalnym, ale dość dużym zasięgu.

 • Nie bardzo widać tu jakąś logikę czy myśl przewodnią. Te przepisy bardzo nieprecyzyjne i dają mnóstwo możliwości do ich obchodzenia. Na przykład występować mogą soliści. I z takiego zespołu weselnego można zrobić nagle pięciu solistów, którzy przypadkiem grają równocześnie. Jeżeli się czegoś zabrania, to zakaz powinien być precyzyjny. Władza powinna też wytłumaczyć, jakie jest jego merytoryczne uzasadnienie, po to by mniej nakazywać, a bardziej wychowywać – mówi Bartosz Wojda, białostocki adwokat,

a portal biznesowy Radio Zet cytuje adwokata Macieja Śledzia :

 • Wesela, zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez rządowe rozporządzenie, nie mogą być ubarwiane ani przez koncerty na żywo, ani nawet przez DJ-ów. Wciąż obowiązuje ich zakaz występów przed publicznością.

Grunt to spokój…

branża weselna DJ na weselu czy nie – coraz więcej osób  będzie zadawało sobie pytania, w tym wasi klienci.  Spokojnie, przedstawiamy niżej (za ministerstwem) dokładne rozporządzenie, które opisuje procedury. Przypominamy, że prowadzący imprezę to tez pracownik, a nie osoba znikąd.  Po prostu musi dostosować się do zaleceń, które pewnie wkrótce znów zostaną zmniejszone czyli nastąpi kolejne  poluzowanie. Wszak osób zaszczepionych przybywa.

I jeszcze jedna kluczowa rada. Macie już zlecenia i chcecie już się odkuć, po prostu się szybko zaszczepcie!! Obecnie wiele punktów szczepień świeci pustkami. Nie jestem zwolennikiem szczepień, bo jest bogata literatura na ten temat. W tym jednak konkretnym przypadku, kiedy świadczycie usługi, trzeba po prostu to zrobić i się zaszczepić, bo wtedy nikt nie może się przyczepić. Wszak nie będziecie wliczani do limitów obostrzeń. Ot, całe rozwiązanie zamieszania.

 

Wytyczne dotyczące organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Główny Inspektorat Sanitarny

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz gości obiektu.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników obiektu, gości oraz innych osób z zewnątrz.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na sześć części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, gościom oraz innym osobom z zewnątrz (dostawcy, firmy/osoby obsługujące imprezę).
 2. Bezpieczna organizacja imprezy/spotkania w obiekcie.
 3. Usługa gastronomiczna.
 4. Dodatkowe zalecenia.
 5. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem u pracownika/współpracownika.
 6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, gościa lub innej osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, gościom oraz innym osobom z zewnątrz (dostawcy, firmy/osoby obsługujące imprezę).
 1. Wytyczne dla organizatorów imprezy:
 • Dostosowanie liczby zaproszonych gości do nowych wytycznych związanych z dopuszczalną liczbą osób w danej strefie w trakcie imprezy.
 • Poinformowanie gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.
 • Poinformowanie gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad panujących w miejscu imprezy.
 • Dysponowanie pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zapewnienie, aby – w miarę możliwości – przy jednym stoliku wyznaczane były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Organizatorzy i obsługa powinni nosić maseczki lub środki ochrony ust i nosa wskazane w obowiązujących regulacjach prawnych.
 • Liczba gości uzależniona jest od limitów podanych w aktualnych przepisach prawa.
 1. Wytyczne dla właścicieli obiektu/ pracodawców:
 • W miarę możliwości organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego lub rotacyjnego.
 • Pracodawca jest obowiązany zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
 • Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny/mailowy/wideokonferencje.
 • Ograniczenie kontaktów z klientami, dostawcami i innymi osobami z zewnątrz – w jak największym stopniu wykorzystywanie zdalnych środków komunikacji.
 • Ograniczenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie z powierzchni wspólnych.
 • Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe, nie angażowanie w bezpośredni kontakt z  interesantami/gośćmi osób przewlekle chorych.
 • Monitorowanie przestrzegania procedur oraz wytycznych przez pracowników oraz interesantów/ gości.
 1. Wytyczne dla pracowników/ obsługi:
 • Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nosić osłonę nosa i ust tam, gdzie jest to możliwe, i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z gościem.
 • Zachować bezpieczną odległość od innych osób pracujących w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra).
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 metra).
 • Przestrzegać zasad higieny oraz dobrych praktyk higienicznych.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć lub zdezynfekować ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic  twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne.
 • Jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia (nie zaleca się używania klimatyzacji).
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 • Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie odżywiać się.
 • Śledzić oraz stosować się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https:/www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.
 • W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek – lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.
 • Stosować się do zaleceń i procedur obowiązujących w obiekcie.
 1. Wytyczne dla klientów/dostawców/podwykonawców/ekip przygotowujących imprezy i pracujących na miejscu w czasie imprezy:
 • Nosić osłonę nosa i ust (w przypadku dostawców/podwykonawców/ekip przygotowujących imprezę zapewnienie środków ochrony osobistej we własnym zakresie).
 • Ograniczyć spożywanie posiłków w miejscu montaży/demontaży.
 • Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 1,5 metra).
 • Ograniczyć do niezbędnego minimum czas załatwienia sprawy; organizowanie montaży/demontaży, minimalizując kontakty i mijanie się ekip wykonawczych.
 • Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.
Bezpieczna organizacja imprezy/spotkania
Usługa gastronomiczna
Dodatkowe zalecenia
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/współpracownika
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa lub innej osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem

Czy masz dodatkowe pytania dotyczące wytycznych dla uruchamianych branż? Nasi eksperci są dostępni pod numerami telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84 pozycja 3.