Już od dawna rząd pracował  nad zmianami w umowach o dzieło. Teraz mamy finał tych prac. Teraz jest obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS. Warto jednak znać kilka kluczowych szczegółów dotyczących Umowy o dzieło 2021,bo to najczęściej wykorzystywany rodzaj umowy w naszej branży.

Umowa zlecenie, umowa o dzieło. To dwie formy związane z pracą DJ’a. ZUS dostał obecnie dodatkowe obowiązki i uprawnienia do kontroli tych umów. Nowe przepisy nie zostały zmienione z powodu naszej branży, a przyczyniły się do tego nagminnie podpisywane umowy o dzieło między pracownikiem mającym umowy o pracę i jego pracodawcą. Teraz już nie da się zaoszczędzić na ZUS w ten sposób.

Umowy o dzieło 2021 djOd 2021 nadal nie będą one oZUSowane, jednak powstaje obowiązek zgłaszania ich do ZUS jak innych umów (o pracę, zlecenie…). Na zgłoszenie będzie 7 dni od zawarcia umowy i w zgłoszeniu tym będzie trzeba podawać okres trwania umowy, datę jej podpisania i tytuł dzieła jaki został przez Państwa zamówiony.

Na ten moment ZUS zyskuje wiedzę bez konieczności przeprowadzania kontroli jakie i z kim są zawierane umowy o dzieło i na jakie czynności. Łatwo będzie można zweryfikować czy dana umowa jest na pewno dziełem i czasami czy nie może być zakwestionowana jako umowa – zlecenie czyli podlegająca oskładkowaniu. Do tej pory można było poinformować o fakcie umowy swojego księgowego nawet w następnym miesiącu. Teraz niestety trzeba będzie informować nas o zawarciu umowy o dzieło niezwłocznie po jej podpisaniu, aby księgowy zdążył w 7 dni ją zgłosić do ZUS.

Umowy o dzieło 2021 – podstawowe zasady

– Umowa o dzieło z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz ? wynagrodzenie z umowy o dzieło należy zsumować z wynagrodzeniem z umowy o pracę i ozusować na zasadach przewidzianych dla stosunku pracy
– Umowa o dzieło z osobą obcą ? brak składek ZUS
– Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Dzieło podczas kontroli ZUS

ZUS niemal z definicji podważa umowy o dzieło. Stosuje przy tym zazwyczaj następującą argumentację:
– jeżeli przedmiotem umowy jest usługa (czynność), to nie jest to dzieło!
– jeżeli przedmiotem umowy są czynności powtarzalne, to nie jest to dzieło!

Należy przestrzegać kilku zasad

– Umowę o dzieło należy pisać w trybie czasownikowym dokonanym! Najlepiej też używać ?magicznych? słów typu: ?zrobienie?, ?wykonanie?, ?stworzenie? itp.
– Tryb czasownikowy niedokonany (?robienie?, ?wykonywanie?, ?tworzenie?) wskazuje na zlecenie
– W niektórych przypadkach trzeba nieco bardziej ?wygimnastykować? język?

  • Przedmiot umowy powinien
  • Rezultat umowy o dzieło
  • Element czasu
  • te zagadnienia szczegółowe podamy w ramach naszego kursu szkoleniowego.

 

 

Tarcza finansowa 2.0 zobacz zasady