Organizacja wydarzeń artystycznych

Minister Piotr Gliński wnioskuje o zmianę rozporządzenia w sprawie ‘Organizacja wydarzeń artystycznych’ i imprez w pomieszczeniach zamkniętych. Z kolei w podobnym czasie Ministerstwo Cyfryzacji podało inną informację związaną z weselami. To zaskakujące, bo czy Rząd ma ku temu powód, żeby je publikować w piątek po południu?

 

Publikowanie rozporządzeń w piątek po południu wygląda dziwnie i trudno znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenie, dlaczego nie w poniedziałek. Można się domyślać, że chodzi o wybory i zagrożoną wygraną obecnie urzędującego Prezydenta RP. To jednak tylko domysły, bo polityką się tutaj nie zajmujemy. Nas interesuje temat: Organizacja wydarzeń artystycznych. A więc po kolei.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czytamy na stronie rządowej:

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wystąpił o nowelizację “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” tak, aby dopuszczało ono możliwość organizacji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych na stadionach i obiektach sportowych zgodnie z wytycznymi dla wydarzeń sportowych na tego typu obiektach oraz w otwartej przestrzeni bez ograniczenia liczby uczestników do 150 osób przy zachowaniu zasad dystansu społecznego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi ograniczeniami związanymi z wystąpieniem w Polsce stanu epidemii możliwe jest organizowanie wydarzeń o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym koncertów:

  • – w pomieszczeniach,
  • – w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych,
  • – na otwartym powietrzu.

Określenie ?w pomieszczeniach? oznacza zarówno sale koncertowe i teatralne, jak i kluby muzyczne (nie będące klubami nocnymi i dyskotekami) oraz hale widowiskowo-sportowe. Projekt nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii precyzuje dotychczasowe przepisy w tym zakresie.

fot. Wendy Wei

Jednocześnie możliwa by była organizacja wydarzeń artystycznych i rozrywkowych na stadionach zgodnie z wytycznymi dla wydarzeń sportowych na tego typu obiektach (co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności).

Od 17 lipca miałyby też być dopuszczalne imprezy plenerowe z udziałem większej liczby widzów niż 150 pod warunkiem zapewnienia nie mniej niż 5m2 na osobę i wyznaczenia miejsc dla publiczności znakami poziomymi.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad organizacji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych z udziałem publiczności są opublikowane na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawowe wytyczne związane z organizacją wydarzeń dotyczą zachowana dystansu społecznego. W pomieszczeniach obowiązuje zasada udostępniania  widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami (tzw. szachownica). Rozwiązanie takie obowiązuje również dla amfiteatrów i muszli koncertowych, ale także dla hal widowiskowo-sportowych. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca lub dystansu między widzami nie dotyczy widza, który przyszedł z dzieckiem do 13. roku życia lub z osobą niepełnosprawną oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Uczestników wydarzenia  obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa.

W obiektach, w których jest to możliwe należy wprowadzić podział publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych. W przypadku obiektów posiadających jedno wejście ? rekomendowane jest ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych grup osób, w przypadku obiektów posiadających więcej niż jedno wejście – podział na możliwie największą ilość wejść.

Publiczność powinna być usytuowana w odległości min. 2 metrów od sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych ? min. 6 metrów. W klubach muzycznych wykonawców wysoko-emisyjnych i grających na instrumentach dętych obowiązuje zachowanie dystansu od publiczności min. 4 m. Dystans pomiędzy poszczególnymi wykonawcami powinien wynosić min. 1,5 m.

Wytyczne dotyczące uczestników wydarzenia ? wykonawców i obsługi – zakładają stosowanie odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie to możliwe, regularną dezynfekcję powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt, stosowanie indywidualnych, podpisanych mikroportów dla wykonawców czy oczyszczanie instrumentów ze skroplonego powietrza, a także dostępności środków higieny osobistej i tracking pracowników.

Nadal zakazem objęte ….

jest prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek oraz klubów nocnych.

foto: Josh Sorenson

W restauracjach i lobby hoteli obowiązują zasady analogiczne do pomieszczeń zamkniętych – udostępnienie widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc. W części gastronomicznej obowiązują wytyczne dla gastronomii . GIS nie rekomenduje organizowania koncertów wokalnych w przestrzeniach gastronomicznych.

Większość wytycznych dla ww. form działalności artystycznej i rozrywkowej została umieszczona w Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Tak więc dyskoteki i kluby zostały zepchnięte na sam koniec kolejki, co oznacza, że może się otworzą w … 2021 roku. A może nowa sytuacja polityczna po wyborach wywróci wszystko na góry nogami, “Na dwoje babka wróżyła”. Nie ma co popadać w pesymizm.

Skądinąd wiemy od dzwoniących do nas, że wesela odbywały się już przed ustawowo dopuszczonym terminem, a kluby czy dyskoteki zagrożone plajtą zaczynają myśleć pod przepisy. A w/w przepis – jak widzicie – przewiduje działalność klubów muzycznych. I na taki wariant – to wiemy od Was – wpada coraz więcej przedsiębiorców. Otwierają klubu muzyczne, które można nazwać pubem i grać muzykę do pustego parkietu. To wydaje się być wariant kompromisowy, ale czy się sprawdzi, tego na razie nie wiemy.

 

Ministerstwo Cyfryzacji

Polska Agencja Prasowa, 19.06.2020 czyli w piątek (o 20.00), podaje komunikat pt.”Do wesela się? zdąży (komunikat)“. Wynika z niego, że nie trzeba biegać od teraz po dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego.  Oto fragment komunikatu.

 MC informuje:

Sezon ślubny uznajemy za rozpoczęty! Przyszli państwo młodzi, jeśli w ostatnich tygodniach mieliście problem z dopełnieniem urzędowych formalności, pamiętajcie, że część z nich możecie załatwić przez internet.

Gdyby ktoś pytał ? nie pracujemy nad e-usługą umożliwiająca wzięcie ślubu online. Pracujemy za to nad innymi udogodnieniami dla przyszłych nowożeńców.

Od ręki

Przed wstąpieniem na nową drogę życia ? poza ferworem przygotowań związanych z organizacją wesela, do załatwienia jest też kilka formalności. Aby ich dopełnić potrzebujemy kilku dokumentów, a przede wszystkim odpisu aktu urodzenia. Jak do tej pory pewnie nie był Wam potrzebny, a ostatnią osobą, która gdzieś go widziała była? mama.

Spokojnie, dajcie mamie wolne. O odpis aktu urodzenia nie dość, że możecie zawnioskować online, to – od niedawna – możecie go dostać od ręki, w wersji elektronicznej.

fot. Polina Zimmerman

Co to oznacza w praktyce?

– Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie przesyłany na skrzynkę osoby wnioskującej. Cały proces przebiega bez zaangażowania urzędnika ? tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Dzięki temu rozwiązaniu pełnoprawny dokument trafi do Was szybciej niż się spodziewacie.

Jak można to zrobić? W skrócie, najpierw wejdźcie na portal www.GOV.pl i profilem zaufanym zalogujcie się do konta Mój GOV (prawy górny róg strony). Tam wybierzcie e-usługę Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego i wypełnijcie elektroniczny formularz. Wasze dane osobowe zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk.

Korzystajcie więc lub przekażcie znajomym, klientom, że nie ma sensu biegać po urzędach.